Πρόγραμμα Σπουδών

Γυμνάσιο – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – Αποθηκεύστε το από εδώ

Ά Τάξη Β’ Τάξη Γ’ Τάξη
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3
Φυσική 1 Φυσική – Χημεία 3 Φυσική – Χημεία 3
Έκθεση 2 Έκθεση 2 Έκθεση 2
Αρχαία 2 Αρχαία 2 Αρχαία 2
Σύνολο 7 Σύνολο 10 Σύνολο 10

* Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα έχει ως και 3 άτομα θα λειτουργεί με μειωμένο ωράριο.

Α’ Λυκείου – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – Αποθηκεύστε το από εδώ

Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Άλγεβρα 2 Αρχαία 2
Φυσική 2 Γεωμετρία 2
Έκθεση 2 Χημεία 1
Σύνολο 11

* Το Βασικό Πρόγραμμα που αντιστοιχεί στα μαθήματα Άλγεβρα – Φυσική – Έκθεση – Χημεία έχει Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 7
* Το Βασικό Πρόγραμμα και ένα επιλογής Αρχαία ή Γεωμετρία έχει: Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 9
* Το Πλήρες Πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω μαθήματα και έχει: Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 11

Β’ Λυκείου – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – Αποθηκεύστε το από εδώ

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
α. Υποχρεωτικά Μαθήματα Ώρες α. Υποχρεωτικά Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού 3/2 Αρχαία 2
Φυσική 2 Έκθεση 2
Έκθεση 2 Αρχαία 2
β. Προαιρετικά Μαθήματα Ώρες β. Προαιρετικά Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Γ.Π. 3/2 Μαθηματικά Γ.Π. 3/2
Φυσική Γ.Π. 2/1 Φυσική Γ.Π. 2/1
Χημεία Γ.Π. 1 Χημεία Γ.Π. 1

Γ’ Λυκείου – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – Αποθηκεύστε το από εδώ

Ανθρωπιστικές Σπουδές
Μάθημα Ώρες
Ιστορία 2
Έκθεση 2
Λατινικά 2
Αρχαία 5
Σύνολο 11

Γ’ Λυκείου Απόφοιτοι – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – Αποθηκεύστε το από εδώ

Θετικές Σπουδές Επιστήμες Υγείας Οικονομικές Σπουδές –
Πληροφορική
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5 Βιολογία 2 Μαθηματικά 5
Φυσική Ομάδας 3 Φυσική 3 Α.Ο.Θ. 2
Χημεία Ομάδας 2 Έκθεση 2 Α.Ε.Π.Π. 2
Εκθεση 2 Χημεία 2 Έκθεση 2
Σύνολο 12 Σύνολο 9 Σύνολο 11
Προαιρετικά Μαθήματα Προαιρετικά Μαθήματα Προαιρετικά Μαθήματα
Βιολογία (Κ/Θ)
Για το 3ο Ε.Π. Επιστήμες Υγείας
2 Μαθηματικά
Για το 2ο Ε.Π. Θετικές Σπουδές
5 Βιολογία (Κ/Θ)
Για το 3ο Ε.Π. Επιστήμες Υγείας
2
Ιστορία Γ.Π.
Για το 4ο Ε.Π. Παιδαγωγικές Σπουδές
1 Ιστορία Γ.Π.
Για το 4ο Ε.Π. Παιδαγωγικές Σπουδές
1 Ιστορία Γ.Π.
Για το 4ο Ε.Π. Παιδαγωγικές Σπουδές
1
Σύνολο Σύνολο Σύνολο

Γ’ Λυκείου ΕΠΑΛ – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – Αποθηκεύστε το από εδώ

Χειμερινά Μαθήματα Θερινά Μαθήματα
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3
Έκθεση 2 Έκθεση 2
Ειδικότητα 1 1.5
Ειδικότητα 2 1.5
Σύνολο 5 Σύνολο 8