Ατομικός Φάκελος Δεξιοτήτων

Το portfolio είναι ο προσωπικός σου φάκελος που θα συμβάλει στην αυτοπαρουσίασή σου, στην προβολή των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων σου, την ανάδειξη των ικανοτήτων και των ταλέντων σου, καθώς και των προσωπικών και εκπαιδευτικών σου στόχων.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στο portfolio και το βιογραφικό σημείωμα είναι ότι το portfolio δεν περιλαμβάνει απλή καταγραφή των γνώσεών σου, αλλά και τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες σου, καθώς και τις δεξιότητες που έχεις αποκτήσει μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες στις οποίες έχεις εμπλακεί.

Μια ακόμη σημαντική διαφορά είναι ότι στο portfolio, τα όσα αναφέρεις συνοδεύονται από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. Θα ανακαλύψεις ότι είναι εξαιρετικά δημιουργική η διαδικασία αναζήτησης και επιλογής τους (φωτογραφίες, video, αναμνηστικά).

Τα στοιχεία που θα επιλέξεις να συμπεριλάβεις στο portfolio σου είναι σημαντικό να προβάλουν τις δεξιότητες που διαθέτεις, επικοινωνιακές, ψηφιακές, γλωσσικές, μαθηματικές κ.ά.

Στην επιλογή των αποδεικτικών στοιχείων έχε υπόψη σου ότι κάποια αποδεικτικά μπορεί να «κουμπώνουν» σε περισσότερες από μια δεξιότητες, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο σε όποιον πάρει το portfolio σου στα χέρια του ότι έχεις επίγνωση των διαφορετικών δεξιοτήτων που μπορείς να αποκτήσεις μέσω μιας δραστηριότητας.

Επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού