Η Πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι.

Για πληροφορίες σχετικά με το νέο σύστημα εισαγωγής, δείτε εδώ

Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στηρίζεται στο βαθμό πρόσβασης μόνο των έξι (6) μαθημάτων της Γ’ τάξης που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ο Βαθμός Πρόσβασης κάθε μαθήματος (Β.Π.) προκύπτει ως εξής:

B.Π. = (Γραπτός βαθμός) x 0,7 + (Προφορικός βαθμός) x 0,3

Δηλαδή ο προφορικός βαθμός συμμετέχει μόνον κατά 30% στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης κάθε μαθήματος. Επιπλέον η βαρύτητά του είναι ακόμη μικρότερη, αφού προσαρμόζεται στον γραπτό βαθμό.

Προσαρμογή του προφορικού στον γραπτό βαθμό. Αν η διαφορά μεταξύ του γραπτού και του προφορικού είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μονάδες, τότε μειώνεται ή αυξάνεται ο προφορικός βαθμός, ώστε να διαφέρει από τον γραπτό κατά δύο μονάδες.

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης της τάξης είναι ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων της Γ’ τάξης τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Διευκρινίζουμε ότι:

Για όσους εξετάζονται στο μάθημα “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας” σε εθνικό επίπεδο ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος αυτού λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης της τάξης, ανεξάρτητα από τα επιστημονικά πεδία που θα επιλέξουν στο μηχανογραφικό δελτίο.

Τι πρέπει να προσέξετε στο Μηχανογραφικό σας Δελτίο

Η διαδικασία εισαγωγής στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ως εξής:

1. Οι υποψήφιοι, γνωρίζοντας ήδη το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει, καταθέτουν συμπληρωμένο μηχανογραφικό δελτίο στο οποίο αναγράφουν με σειρά προτίμησης τα Τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν.

Έχουν δικαίωμα, να επιλέξουν έως 2 επιστημονικά πεδία και να δηλώσουν όσα τμήματα ή σχολές από τα δύο αυτά πεδία επιθυμούν, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

2. Η εισαγωγή στα τμήματα εκείνα για τα οποία οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος.

Ο συνολικός αυτός αριθμός των μορίων προκύπτει:

Α) Από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 8, και

Β) Από το βαθμό του 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επί 1,3 και του δεύτερου επί 0,7.

Αν τα μαθήματα αυτά αντικατασταθούν από μαθήματα Γενικής Παιδείας, τότε το πρώτο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,9 και το δεύτερο με 0,4.

Προϋποθέσεις για τη δήλωση προτίμησης σε τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα

Ο υποψήφιος για τμήματα που απαιτούνται ένα ή δύο ειδικά μαθήματα πρέπει όχι μόνο να εξεταστεί στα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα, αλλά και να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό του άριστα σε καθένα από τα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα. Στα τμήματα:

– Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Φωτογραφίας, Γραφιστικής, Διακοσμητικής, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, απαιτείται εξέταση στο ελεύθερο γραμμικό σχέδιο.

– Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Πανεπιστημίων Παντείου και Πειραιά, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης, απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.

– Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Kύπρου, απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.

– Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, των κατευθύνσεων του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, της ειδίκευσης «Ισπανικής γλώσσας και Πολιτισμού» του τμήματος Ξένων γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και των τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.

– Τέλος, για την ειδίκευση «Μετάφρασης ή Διερμηνείας» του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας απαιτείται εξέταση σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά