Ύλη Πανελληνίων Εξετάσεων

Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, της Δ’ τάξης Εσπερινού Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ. με βάση τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, που θα μπορείτε να δείτε στις παρακάτω συνδέσεις:

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

Ύλη Πανελληνίων εξετάσεων σχολικού έτους 2018-2019 εξεταζόμενων μαθητών Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου

Ύλη Πανελληνίων εξετάσεων σχολικού έτους 2018-2019 εξεταζόμενων μαθητών Δ’ τάξης Εσπερινού Λυκείου

Ύλη Πανελληνίων εξετάσεων σχολικού έτους 2018-2019 εξεταζόμενων μαθητών Γ’ τάξης Ημερήσιων και Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.