Κανονισμός Φροντιστηρίου

Εγγραφή

Από τη γραμματεία μας θα σας δοθεί μια αίτηση εγγραφής, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί στο φροντιστήριό μας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη πριν την έναρξη των μαθημάτων. Απαραίτητη μαζί με την αίτηση είναι η προσκόμιση του ελέγχου επίδοσης της προηγούμενης τάξης.

Ο μαθητής ή οι γονείς του μπορούν να επιλέξουν όλο το πακέτο των μαθημάτων της κάθε τάξης του φροντιστηρίου ή κάποια από τις ομάδες μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορεί αν κριθεί αναγκαίο να αλλάξουν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας μεταξύ των μαθημάτων της ίδιας ομάδας.

Διάρκεια των τμημάτων

Τα χειμερινά τμήματα ξεκινούν την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και συμπίπτουν με το τέλος της σχολικής χρονιάς μετά την περίοδο των καλοκαιρινών εξετάσεων. Κάποια τμήματα μπορεί να δημιουργηθούν και στη μέση της σχολικής χρονιάς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η ώρα διδασκαλίας είναι 50 λεπτά.

Τα τμήματά μας είναι 7-μελή και οι ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα καθορίζονται από τα προγράμματα σπουδών κάθε τάξης .Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα έχει ως και 3 άτομα θα λειτουργεί με μειωμένο ωράριο.

Ημέρες αργίας

Ημέρες αργίας του φροντιστηρίου είναι οι ημέρες αργίας για τα Δημόσια Σχολεία, (28η Οκτωβρίου-Θεοφάνεια-25η Μαρτίου-Καθαρά Δευτέρα-Πρωτομαγιά) με εξαίρεση τις διακοπές των Χριστουγέννων, που στο φροντιστήριο διαρκούν από 24/12 μέχρι και 2/1 και τις διακοπές του Πάσχα, που διαρκούν από τη Μ .Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.

Τρόπος πληρωμής

Κατά την εγγραφή στο φροντιστήριο θα δίδεται σε κάθε μαθητή μια καρτέλα διδάκτρων. Το κόστος των τμημάτων περιλαμβάνει:

* Την εγγραφή στο φροντιστήριο (35 ευρώ).

* Τα μηνιαία δίδακτρα που έχουν συμφωνηθεί αναλόγως την τάξη και την επιλογή των μαθημάτων που διδάσκονται.

Τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται στην γραμματεία στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα. Όλοι οι μήνες πληρώνονται ολόκληροι με τα συμφωνηθέντα κατά την εγγραφή δίδακτρα.

Δικαίωμα έκπτωσης έχουν αδέλφια μαθητών καθώς και όσοι προκαταβάλλουν τα δίδακτρα όλου του έτους.

Κατά την έναρξη της φοίτησης γίνεται συμφωνία για τα μαθήματα και τις υποχρεωτικές ομάδες μαθημάτων που ο κάθε μαθητής επιλέγει χωρίς να μπορεί να μειώσει ή να ξεγραφτεί από τα μαθήματα που ήδη έχει επιλέξει με συνέπεια την μείωση των διδάκτρων που έχει συμφωνήσει με τους διευθυντές κατά την εγγραφή του.

Επιστροφή διδάκτρων δεν γίνεται σε καμία περίπτωση.

Διακοπή φοίτησης

Η διακοπή φοίτησης θα πρέπει να γίνει γραπτώς στην γραμματεία του φροντιστηρίου μας και να φέρει υπογραφή κηδεμόνα ή οικονομικά υπόχρεου.

Αν η διακοπή φοίτησης δεν γνωστοποιηθεί μια εβδομάδα πριν την έναρξη του καινούριου μήνα το φροντιστήριο θα λάβει τα δίδακτρα κανονικά λόγω έκδοσης απόδειξης.

Οι διευθυντές του φροντιστηρίου μπορούν να διακόψουν οποιαδήποτε στιγμή κάποιο μαθητή από το φροντιστήριο εξηγώντας του τους λόγους.

Τα μαθήματα είναι χωρισμένα σε ομάδες τα οποία ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθεί όπως είναι καθορισμένα από την διεύθυνση.

Αν κάποιος μαθητής θελήσει να ξεγραφτεί από ομάδα μαθημάτων στην διάρκεια της χρονιάς το φροντιστήριο δεν μπορεί να δεχτεί μείωση διδάκτρων.

Λόγος διακοπής ενός μαθητή από την διεύθυνση είναι και η μη παρουσία του στα διαγωνίσματα και τα μαθήματα. Επίσης η απρεπής συμπεριφορά απέναντι στους καθηγητές του.

Απουσιολόγιο

Το φροντιστήριο κρατάει απουσιολόγιο και υποχρέωση των μαθητών μας είναι η ανελλιπής παρουσία τους στα μαθήματα.

Τα διαγωνίσματα γίνονται εκτός διδακτικών ωρών και είναι υποχρεωτικά.

Πειθαρχία-Τήρηση ωραρίων

Οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τις καθορισμένες ώρες μαθημάτων.

Η συμπεριφορά των μαθητών στις αίθουσες και στους κοινόχρηστους χώρους του φροντιστηρίου πρέπει να είναι κόσμια και να αποφεύγεται κάθε φθορά των εγκαταστάσεων του φροντιστηρίου. Σε περίπτωση φθοράς που τυχόν συμβεί από κάποιο μαθητή ο κηδεμόνας του υποχρεούται να την αποκαταστήσει.