Μηχανογραφικό Δελτίο

Υποβολή Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού 2019 μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδειας

Από την Παρασκευή 21-6-2019 έως και τη Δευτέρα 15-7-2019, οι υποψήφιοι Γ.Ε.Λ. μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού μηχανογραφικού 2019 εδώ. Σας υπενθυμίζουμε ότι, όσοι δεν έχετε, ήδη, λάβει κωδικό ασφαλείας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λύκειό σας για να δημιουργήσετε τον απαραίτητο κωδικό.

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.